Jiří Vencálek

Služby

pozemní stavby
plyn
topení
voda
kanalizace
tepelná čerpadla
průkazy energetické náročnosti budovy
dotace – program Nová zelená úsporám

Kontakty

Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou
+420 776 051 775
Datová schránka: 78q584q
IČO: 65753593
ČKAIT: 1400351
Držitel autorizace ČKAIT
Projekty

INFORMACE

Vzdělání: 1990-1994 SPŠ stavební akademika S. Bechyně v Havlíčkově Brodě. Začátek mé projektové činnosti ve výstavbě se datuje lednem roku 1996, kdy jsem začal zaměstnaneckým poměrem v projekční kanceláři a od srpna 1997 jsem začal podnikat jako soukromý projektant na živnostenský list.

Projektové a inženýrské služby

Pozemní stavby – komplexní řešení navrhovaných objektů rodinných a rekreačních domů, výrobních a skladovacích hal, multifunkčních staveb, rekonstrukcí, nástaveb a přístaveb. Po konzultaci a místní prohlídce pozemku vypracuji studii, která je konzultována s investorem a dle jeho přání dispozičně a vzhledově upravována. V případě větší náročnosti na vzhled objektu je možná konzultace s architekty. Po odsouhlasení studie investorem vypracuji příslušnou projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby, k územnímu a stavebnímu povolení včetně zajištění všech potřebných vyjádření a souhlasů. V rámci komplexní nabídky je možné na základě domluvy odborné vedení stavby (autorský a stavební dozor).

TZB – komplexní řešení napojení objektů na veřejné inženýrské sítě a vnitřní rozvody v budově.

Alternativní zdroje energie – komplexní projekty tepelných čerpadel systém země-voda, vzduch-voda a slunečních termických kolektorů.

Průkaz energetické náročnosti budovy – vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Dotace – program Nová zelená úsporám pro rodinné domy a bytové domy, vypracuji požadovaný odborný posudek – skládá se z projektové dokumentace a energetického hodnocení.